Mateřská škola Kelč

Symbolem Mateřské školy v Kelči se stalo slunce, které je předpokladem zdravého a radostného života.

„Dítě se tak jako slunce stává centrem našeho pedagogického vesmíru a jeho potřeby určují oběh planet kolem něj to jsou cíle, formy, metody a prostředky potřebné k jeho výchově a vzdělávání“.

DSC_0196 Mateřská škola v Kelči otevřela své brány dětem poprvé v září roku 1976. Samotná budova školy prošla v posledních letech výraznými rekonstrukcemi. Byla zbudována sedlová střecha, provedena výměna oken a dveří, zateplení budov s novou fasádou. I uvnitř budov docházelo postupně ke stavebním úpravám. Bylo vyměněno nevyhovující osvětlení, provedena nová elektroinstalace v hospodářské budově, rekonstrukce sociálního zařízení dětí ve všech třídách. Letos byla provedena také rekonstrukce kotelny na plynové vytápění. Dětem se prostředí mateřské školy líbí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, k dispozici jsou i dva počítače určené pro hry a vzdělávání dětí.

Jedním z důležitých aspektů při výchově a vzdělávání dětí je pro učitelky vytvoření přátelské a radostné atmosféry, kde se děti uvolní a cítí se dobře. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky. „Zdravý život plný slunce“- to je název našeho Školního vzdělávacího programu, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví. Zdůrazňuje právo dětí na porozumění, projevení lásky, trpělivost a respektování jeho osobnosti. Vzdělávání směřujeme k tomu, aby se dítě učilo chápat a plně prožívat svět kolem sebe, mělo chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, a bylo taktně uváděno do společnosti.

P1220429Mezi priority vzdělávání dětí v kelečské mateřince patří podpora zdravého životního stylu pěstování kladného vztahu k přírodě a ekologii. Nejlépe a nejjednodušeji se děti učí pomocí přímých zážitků. Tato metoda se nám osvědčila. Jde o tzv. prožitkové učení. „Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“. Děti třídí odpad, tvoří z PET lahví výrobky a slaví Den země. Hodně času tráví v přírodě, ať už na vycházkách nebo při plnění různých ekologických programů. Letos to byl např. projekt „Proměny naší jabloňky“, děti sledovaly jabloň na školní zahradě v průběhu čtyř ročních období a „Království řeky Juhyně“, kdy se děti postupně seznamovaly s životem pod vodní hladinou.

„Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo šťastné, optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život“.

Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy